Nástup: ihneď
TPP/Kontrakt 

Mesačná mzda: od 39 000 CZK do 45 000 CZK

Práca na diaľku CZ/SK (alebo kancelárie v Košiciach, Bratislave, Brne, Prahe)


 ČO BUDE TVOJA PRÁCA: 

 • Príprava finančných reportov podľa zadania manažéra kontrolingu; 

 • Účasť na plánovaní rozpočtu, príprava rozpočtov a prognóz, analýza odchýlok a ich interpretácia, korekcia vnútorného účtovného procesu; 

 • Analýza mesačných finančných údajov a ukazovateľov (príspevkové marže, hrubé a čisté marže, variabilné a režijné náklady); 

 • Dohľad a príprava výkazov ziskov a strát; 

 • Ad-hoc analýza a vyhodnocovanie účtovných a finančných údajov pre manažment spoločnosti; 

 • Interný podnikový controlling - sledovanie vnútorných kontrol a identifikácia obchodných chýb - straty a stratové činnosti; 

 • Skúmanie, zber, analýza dát a návrh zmien manažmentu používaním interného softvéru GoodData a ukrajinského účtovníckeho softvéru. 

AKO SI ŤA PREDSTAVUJEME: 

 • Znalosť Ukrajinských účtovných štandardov je nevyhnutná; 
 • Znalosť ukrajinčiny je preferovaná; 
 • Veľmi dobrá znalosť angličtiny (B2); 
 • Vysokoškolské vzdelanie v účtovníctve/financiách/podnikovej ekonomike; 
 • Predchádzajúce skúsenosti s manažérskym účtovníctvom, finančným plánovaním sú významnou výhodou; 
 • Predchádzajúce skúsenosti v oblasti UA účtovníctva alebo v oblasti finančného analytika sú výhodou; 
 • Pokročilé znalosti Excelu sú nevyhnutné; 
 • Silné nezávislé analytické myslenie; 
 • Chápanie finančných reportov je podmienkou;