Start ASAP
Full-time / Contract 

1 500€

Kosice, Slovakia


Hľadáme skúseného obchodno-právneho poradcu, ktorý sa pripojí k našej rýchlo rastúcej spoločnosti. Tvojou úlohou bude zabezpečovať komerčnú právnu ochranu našich obchodných záležitostí a zmlúv.

Tvoje zodpovednosti budú zahŕňať: 

 • Prípravu, revíziu a úpravu obchodných zmlúv s dodávateľmi a obchodnými partnermi typu B2B;

 • Hodnotenie právnych a obchodných rizík spojených s navrhovanými alebo existujúcimi zmluvami;

 • Finalizácia zmlúv s dôrazom na ochranu záujmov spoločnosti;

 • Úzku spoluprácu s tímom manažmentu zmlúv a veľkoobchodnými oddeleniami pri stanovovaní obchodných podmienok;

 • Riešenie právnych otázok a konzultácie v oblasti obchodného práva;

 • Monitorovanie legislatívnych zmien, ktoré by mohli ovplyvňovať obchodné zmluvy.

Aby si bol/a úspešný/á na tejto pozícií, budeš musieť spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Magisterský titul v odbore právo

 • Skúsenosti v oblasti obchodného práva a zmluvných vzťahov sú výhodou;

 • Anglický jazyk na úrovni stredne pokročilý (B2);

 • Znalosť obchodného a občianskeho práva;

 • Schopnosť pracovať samostatne a efektívne pod tlakom;

 • Silné analytické myslenie a samostatnosť; 

 • Skúsenosť v oblasti e-commerce alebo príbuznom sektore sú výhodou;

 • Vysoká organizovanosť a zameranie na detaily.

Ak máš potrebné kvalifikácie a skúsenosti a si pripravený/á prispievať k právnej ochrane našich komerčných záležitostí, radi Ťa privítame
v našom 30 člennom tíme finančného oddelenia.
Ponúkame príležitosť pracovať v dynamickom prostredí, tak nezmeškaj túto príležitosť na rast a rozvoj v oblasti komerčného práva.